Jobben bygger Sverige

Man hör ofta talas om att jobben bygger Sverige, och detta är en självklar sanning. Inte bara för Sverige, men för hela världen. Det krävs helt enkelt arbete för att ett land ska komma någonvart, inte bara ekonomiskt men även när det gäller viktiga byggnader och faciliteter som tar hand om befolkningen. Ett land som anställer många är ett land som har en god ekonomi och som kan erbjuda sina invånare den bästa av tillgångar i form av vård, skola och dylikt.

Jobb och regeringen.När vi säger att jobben bygger Sverige så menar vi inte alltid bokstavligt att någonting byggs med verktyg och med arbetskraft, utan att även själva landet och dess invånare byggs upp. Att de som bor i landet får det bättre och helt enkelt är friskare, gladare och har en situation i landet där de sjuka kan tas hand om, där de unga har lätt tillgång till utbildning och där de gamla kan ta det lugnt under pensionen.

Sverige idag
Sverige är idag och har länge varit sett till en global standard ett mycket bra land med många bra möjligheter till både utbildning och arbete oavsett var man står i livet och oavsett ens ålder. Läget är naturligtvis inte perfekt och kommer förmodligen inte att vara det heller för att den balansen är nästan ouppnåelig oavsett land. Det är alltså relativt bra, som sagt. Många klagar dock över jobben. Det är för svårt att få ett jobb och det finns alldeles för lite jobb att tillgå.

Många skyller på politiken. Andra på företaget. Den egentliga anledningen är förmodligen mycket mer komplex än så. Oavsett vad anledningen än må vara så står dock den fakta kvar att det är jobben som bygger Sverige, och ett Sverige där man lätt kan jobba är definitivt ett Sverige vi bör sträva efter.